Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Supervizori AIA

Proiectul

Monitorizarea AIA

Supervizorul AIA

Statut legal al AIA                           

Publicatii

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   

 

STATUTUL LEGAL AL ARIILOR DE IMPORTANŢĂ AVIFAUNISTICĂ

Din cele peste 10000 de specii de păsări identificate 1226 sunt ameninţate cu dispariţia, fiind încadrate în trei categorii (ameninţate grav, ameninţate sau vulnerabile). Starea precară a unui număr atât de mare de specii are numeroase şi variate cauze, cele mai multe imputabile omului. Aceste cauze au efecte variate, cele care influenţează cel mai mult păsările fiind degradarea, fragmentarea şi distrugerea habitatelor. De aceea o metodă eficientă pentru protecţia celor mai multe dintre speciile de păsări vulnerabile este menţinerea habitatelor, prin identificarea şi conservarea zonelor valoroase, la nivel global - Ariile de Importanţă Avifaunistică (AIA).

În România protecţia naturii are drept concept central noţiunea de arie protejată, iar cele desemnate special pentru protecţia populaţiilor de păsări sălbatice se numesc Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA), care acoperă în proporţie de aproape 70% AIA identificate.

Prin aderarea României la Uniunea Europeană printre altele ţara noastră a transpus în legislaţia naţională şi legislaţia de profil referitoare la protecţia mediului reprezentată de două documente cunoscute ca Directiva Păsări (79/409/CEE) şi Directiva Habitate (92/43/CEE). Aceste directive prevăd crearea unei reţele de protecţie ecologică europeană numită reţeaua NATURA 2000 formată din două tipuri de zone protejate: Arii Speciale de Conservare (conform Directivei Habitate) şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (conform Directivei Păsări). Aceste zone sunt desemnate în funcţie de prezenţa unor habitate sau specii de plante şi sau animale importante la nivelul Uniunii Europene (prioritare). Habitatele şi speciile prioritare sunt listate în anexele celor două directive relevante european şi în anexele O.U.G 57/2007 la nivel naţional.

Nivelul protecţiei legale al AIA însă foarte probabil va creşte, deoarece România, fiind trimisă de Comisia Europeană în faţa Curţii Europene de Justiţie pentru nedesemnarea corespunzătoare a APSA, reevaluează numărul şi suprafaţa acestora.

 

 

 

 

 

Proiect finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Mecanismului Financiar SEE


Romana | English
siglaeea